Kaçırılan derslerin herhangi bir mazeret aranmaksızın bir sonraki yoga kursu sırasında telafisi.