Ortalama kurs fiyatları, ders saatlerine göre belirlenecek programlar.